Welsh
by Pat Shord
Louie Louie, O cariad , rhaid i mi fynd
Louie Louie, O cariad , rhaid i mi fynd
Merch fach tlws , sy'n aros i fi.
Rydw i'n dal y llong dros y mor
Hwyliaist y llong ar ben fy hun
Dydw i ddim yn disgwyl cyrraedd adref
Louie Louie, rhaid i mi fynd

Tair noswaith a tri diwrnod teithio ni'r mor
Meddwl am y ferch trwy'r amser
Ar y llong , breuddwydiaf bod hi yno
Anadlaf y rhosyn yn ei gwallt.
Louie Louie, rhaid i mi fynd
O'r gorau , gadewch i ni rhoi hi i nw ar unwaith!
Gwelodd lleuad Jamaica uwchben
Welaf i fy nhgariad cyn bo hir
Cymrai hi yn fy mreichiau
Dywedaf nid af i ddim i ffwrdd eto.
Louie Louie, O cariad , dwedais rhaid i ni fynd
Gadewch i ni fynd!